Na terenie Polski zbudowano kilkaset zamków. Wiele z nich nie oparło się upływowi czasu, były niszczone przez rozliczne wojny, grabieże, pożary. Ostatecznego zniszczenia dokonywali jednak zwykli ludzie, którzy wykorzystywali kamień i cegły z zamków do budowy swoich domów czy dróg. Każdy zamek do dzisiaj skrywa w mrokach historii jakąś swoją tajemnicę, która tylko czeka, aby ją odkryć…

Kamil Bazelak na zamku Dolnym w Wilnie

Październik 16th, 2016Posted by kamil

Kamil Bazelak podczas pobytu w stolicy Litwy Wilnie odwiedził Dolny Zamek należący niegdyś do Wielkich Książąt Litewskich, – Zamek Dolny w Wilnie to dawna siedziba Wielkich Książąt Litewskich i królów polskich. Zamek został zbudowany za panowania Aleksandra Jagiellończyka. Za panowania Zygmunta II Augusta w 1544 roku dobudowany do zamku skrzydło zwane Pałacem Nowym. Zamek Dolny […]

Kamil Bazelak na Zamku Górnym w Wilnie

Grudzień 26th, 2015Posted by kamil

Kamil Bazelak zwiedził Zamek Górny w Wilnie, który został zbudowany w średniowieczu na szczycie Góry Zamkowej. -Spędziłem kilka dni w Wilnie. Najwięcej czasu poświęciłem na zwiedzanie zabytkowych kościołów, a także ruin zamku który należał niegdyś do bohatera, znanego z historii walk z państwem krzyżackim, księcia Witolda. W XIV wieku na górze Turza, Giedymin wzniósł na […]

Kamil Bazelak na cmentarzu wojennym w Witkowicach

Listopad 8th, 2015Posted by kamil

Odwiedziłem cmentarz wojenny w Witkowicach. Na cmentarzu znajdują się groby żołnierzy poległych w 1914 roku podczas Bitwy o Łódź. Najbardziej zaciekła bitwa odbyła się w lesie gałkowskim 23 listopada 1914 roku, podczas, której zginęło około 10 tysięcy żołnierzy. Niemcy wtedy rozbili 24  Pułk Syberyjski, z którego ocalało zaledwie kilkunastu żołnierzy. Na cmentarzu w Witkowicach znajdują […]

Kamil Bazelak odwiedził skansen w Kłóbce!

Sierpień 16th, 2014Posted by kamil

Kamil Bazelak odwiedził miejscowość Kłóbka w gminie Lubień Kujawski, gdzie znajduje się skansen staropolskiej wsi, w którym niektóre zabudowania czy przedmioty gospodarskie liczą ponad 200 lat. – W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce znajduje się skansen wiejski, w którym znajdują się zabudowy z końca XVIII do początku XX wieku – powiedział Kamil Bazelak –  Może tam […]

Kamil Bazelak na zamku w Olsztynie

Sierpień 14th, 2014Posted by kamil

Kamil Bazelak odwiedził Olsztyn koło Częstochowy , gdzie zwiedził Zamek Królewski…  -Pierwsze informacje o Zamku w Olsztynie pojawiły się już w 1306 roku – powiedział Kamil Bazelak – Zamek powstał na miejscu starosłowiańskiego grodu i został potem rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego,by następnie służyć Władysławowi Jagielle. W 1406 roku jeszcze przed słynna Bitwą pod Grunwaldem w twierdzy rządził […]

Kamil Bazelak w średniowiecznym grodzie w Birowie

Sierpień 14th, 2014Posted by kamil

Kamil Bazelak zwiedził zrekonstruowany gród średniowieczny w Birowie. -Mniej więcej od V wieku p.n.e. górę Birów zamieszkiwała ludność kultury łużyckiej – wyjaśnia Kamil Bazelak – Najazd koczowniczych plemion Scytów zmienił jednak ten obraz rzeczy. Ludność ta została wybita, a osady spalone. Na górze Birów następnie na krótko osiedlili się Wandalowie, którzy wsławili się podbojem potęgi Rzymu. Po stosunkowo krótkim […]

Kamil Bazelak na rekonstruowanym zamku w Smoleniu

Sierpień 14th, 2014Posted by kamil

Kamil Bazelak po raz drugi odwiedził średniowieczny zamek w Smoleniu . W chwili obecnej trwają tam prace renowacyjne i konserwatorskie finansowane przez gminę i nadzorowane przez konserwatora zabytków. Zdjęcia z prac rekonstrukcyjnych:   -Pierwsza wzmianka historyczna na temat tego zamku pojawiła się w 1394 roku – powiedział Kamil Bazelak – Wybudowany został najprawdopodobniej przez Ottona z Piliczy w […]

Kamil Bazelak na średniowiecznym zamku warownym w Ojcowie!

Sierpień 14th, 2014Posted by kamil

Kamil Bazelak  odwiedził ruiny słynnego średniowiecznego zamku warownego w Ojcowie. – Zamek w Ojcowie został zbudowany w XIV wieku na rozkaz króla Kazimierza Wielkiego– powiedział Kamil Bazelak – Nazwa zamku”Ociec” została nadana przez króla na pamiątkę walki o tron i tułaczki jego ojca Władysława Łokietka, który ukrywał się w jednej z okolicznych jaskiń. Na XIV wieku […]

Kamil Bazelak na średniowiecznej strażnicy w Łutowcu

Sierpień 14th, 2014Posted by kamil

Kamil Bazelak odwiedził pozostałości zamku znajdujące się we wsi Łutowiec. Sama wieś istnieje od XIV wieku i wcześniej nazywała się Oltowiec lub Holtowiec – Powstanie strażnicy obronnej w Łutowcu jest niemal tak tajemnicze jak historia Zamku w Okrężniku– powiedział Kamil Bazelak – W żadnych dokumentach historycznych nie ma najmniejszej wzmianki na ten temat. Prawdopodobnie zamek został zbudowany na […]

Kamil Bazelak na zamku Bąkowiec w Morsko

Sierpień 13th, 2014Posted by kamil

Kamil Bazelak  zajrzał  do miejscowości Morsko, gdzie znajduje się średniowieczny Zamek Bąkowiec. Warownia jest olbrzymia, umiejscowiona wśród malowniczych skał.  – Zamek Bąkowiec powstał najprawdopodobniej w XIV wieku na polecenie Kazimierza Wielkiego jako strażnica -powiedział Kamil Bazelak –Według mnie to najbardziej adekwatna z hipotez. Inne snute przez rozmaitych historyków,którzy jako twórcę zamku poddają króla Władysława Łokietka, księcia […]