Na terenie Polski zbudowano kilkaset zamków. Wiele z nich nie oparło się upływowi czasu, były niszczone przez rozliczne wojny, grabieże, pożary. Ostatecznego zniszczenia dokonywali jednak zwykli ludzie, którzy wykorzystywali kamień i cegły z zamków do budowy swoich domów czy dróg. Każdy zamek do dzisiaj skrywa w mrokach historii jakąś swoją tajemnicę, która tylko czeka, aby ją odkryć…

Archive for Wrzesień, 2012

 

Tajemnicza wieża między Białym Kościołem a Wielką Wsią

23 września, 2012Posted by kamil

Kamil Bazelak kontynuując swoją podróż po średniowiecznych zamkach i warowniach w drodze do Krakowa natknął się tajemniczą budowlę… – Jadąc trasą  Olkusz – Kraków w okolicach Białego Kościoła i Wielkiej Wsi po lewej stronie można zobaczyć tajemniczą wieżę – powiedział Kamil Bazelak – W pierwszej chwili myślałem, że to pozostałość jakieś strażnicy obronnej, jednakże po […]

Kamil Bazelak odwiedził Zrębice i kapliczkę św.Idziego!

23 września, 2012Posted by kamil

Kamil Bazelak zawitał tym razem do wsi Zrębice na terenie jury krakowsko- częstochowskiej, gdzie pomiędzy rezerwatem Sokole Góry a wsią Zrębice na zielonym szlaku tzw.„Drużce św. Idziego” prowadzącej z Olsztyna do Zrębic znajduje się Kaplica Św.Idziego… – Kapliczka została zbudowana pod koniec XVI wieku i była ona wyrazem wdzięczności dla pustelnika i opata św. Idziego […]

Kamil Bazelak na Zamku w Oporowie!

20 września, 2012Posted by kamil

Kamil Bazelak podczas swojej wędrówki po polskich warowniach zawitał do wsi Oporów nieopodal Kutna, gdzie w malowniczym, krajobrazowym parku z 1840 roku znajduje się jeden z najlepiej zachowanych zamków w Polsce. – Zamek w Oporowie został wybudowany na sztucznej wyspie pośrodku jednej z odnóg rzeki Słudwi w latach 1434-1449 przez biskupa kujawskiego Władysława Oporowskiego, który […]

Kamil Bazelak na ruinach Zamku w Sochaczewie!

18 września, 2012Posted by kamil

Kamil Bazelak jeżdżąc po polski warowniach zawitał tym razem do Sochaczewa, gdzie znajdują się ruiny średniowiecznego zamku. – Pierwotnie w Sochaczewie w XII wieku wybudowano drewniano-ziemny gród – powiedział Kamil Bazelak- W 1286roku gród został zniszczony przez najazd litewsko-ruski, co spowodowało, że teren dawnego grodu przez około 60 lat był niezamieszkany. Pod koniec życia księcia […]

Kamil Bazelak na Zamku w Sobocie!

13 września, 2012Posted by kamil

Kamil Bazelak zawitał tym razem do wsi Sobota, gdzie na terenie tamtejszego parku znajduje się XV wieczny zamek i renesansowy Dwór Zawiszów -W parku w Sobocie znajduje się murowany dwór, który kryje w swoje niezwykłą tajemnicę – powiedział Kamil Bazelak – Archeolodzy bowiem zidentyfikowali na jego terenie pozostałości zamku z XV wieku (wieża z narożnymi […]

Kamil Bazelak na Zamku w Rawie Mazowieckiej!

7 września, 2012Posted by kamil

Kamil Bazelak zawitał tym razem do Rawy Mazowieckiej, gdzie znajdują się ruiny średniowiecznego zamku książąt mazowieckich. – Zamek w Rawie Mazowieckiej został zbudowany przez Kazimierza Wielkiego, chociaż były też przesłanki, aby sądzić, iż fundatorem twierdzy był książę mazowiecki Siemowit III – powiedział Kamil Bazelak – Jednakże historycy bardziej pod uwagę biorą zapiski Jana Długosza, który wspomina […]

Kamil Bazelak na Zamku Dunajec w Niedzicy!

5 września, 2012Posted by kamil

Kamil Bazelak wędrując po polskich warowniach trafił do wsi Niedzica-Zamek, gdzie na prawym brzegu Jeziora Czorsztyńskiego znajduje się średniowieczny Zamek Dunajec. – Zamek w Niedzicy został najprawdopodobniej wybudowany pod koniec XIII lub na początku XIV wieku przez Rykolfa Berzeviczego ze Strążek – powiedział Kamil Bazelak – W dokumentach historycznych pierwsza wzmianka o tej warowni pochodzi […]

Kamil Bazelak na Strażnicy Obronnej w Łutowcu!

3 września, 2012Posted by kamil

Kamil Bazelak jeżdżąc po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej natknął się na pozostałości zamku znajdujące się we wsi Łutowiec. Sama wieś istnieje od XIV wieku i wcześniej nazywała się Oltowiec lub Holtowiec. – Powstanie strażnicy obronnej w Łutowcu jest niemal tak tajemnicze jak historia Zamku w Okrężniku– powiedział Kamil Bazelak – W żadnych dokumentach historycznych nie […]

Kamil Bazelak na Zamku w Ojcowie!

2 września, 2012Posted by kamil

Strongman i zawodnik KSW Kamil Bazelak przebywając na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego odwiedził ruiny słynnego średniowiecznego zamku warownego w Ojcowie. – Zamek w Ojcowie został zbudowany w XIV wieku na rozkaz króla Kazimierza Wielkiego – powiedział Kamil Bazelak – Nazwa zamku”Ociec” została nadana przez króla na pamiątkę walki o tron i tułaczki jego ojca Władysława […]

Kamil Bazelak na Zamku w Korzkwi

2 września, 2012Posted by kamil

Kamil Bazelak podczas swojej wędrówki po średniowiecznych zamkach i warowniach zawitał do małopolskiej wsi Korzkiew, gdzie znajduje się piękny XIV wieczny zamek. -W 1352 roku Jan herbu Syrokomla kupił wzgórze Korzkiew na którym wybudował murowany zamek – powiedział Kamil Bazelak – Nie przypadkiem jest więc to, że potomkowie fundatora zamku zaczęli się nazywać Korzekwiccy. Był […]