Na terenie Polski zbudowano kilkaset zamków. Wiele z nich nie oparło się upływowi czasu, były niszczone przez rozliczne wojny, grabieże, pożary. Ostatecznego zniszczenia dokonywali jednak zwykli ludzie, którzy wykorzystywali kamień i cegły z zamków do budowy swoich domów czy dróg. Każdy zamek do dzisiaj skrywa w mrokach historii jakąś swoją tajemnicę, która tylko czeka, aby ją odkryć…

Archive for Wrzesień 23rd, 2012

 

Tajemnicza wieża między Białym Kościołem a Wielką Wsią

Wrzesień 23rd, 2012Posted by kamil

Kamil Bazelak kontynuując swoją podróż po średniowiecznych zamkach i warowniach w drodze do Krakowa natknął się tajemniczą budowlę… – Jadąc trasą  Olkusz – Kraków w okolicach Białego Kościoła i Wielkiej Wsi po lewej stronie można zobaczyć tajemniczą wieżę – powiedział Kamil Bazelak – W pierwszej chwili myślałem, że to pozostałość jakieś strażnicy obronnej, jednakże po […]

Kamil Bazelak odwiedził Zrębice i kapliczkę św.Idziego!

Wrzesień 23rd, 2012Posted by kamil

Kamil Bazelak zawitał tym razem do wsi Zrębice na terenie jury krakowsko- częstochowskiej, gdzie pomiędzy rezerwatem Sokole Góry a wsią Zrębice na zielonym szlaku tzw.„Drużce św. Idziego” prowadzącej z Olsztyna do Zrębic znajduje się Kaplica Św.Idziego… – Kapliczka została zbudowana pod koniec XVI wieku i była ona wyrazem wdzięczności dla pustelnika i opata św. Idziego […]