Na terenie Polski zbudowano kilkaset zamków. Wiele z nich nie oparło się upływowi czasu, były niszczone przez rozliczne wojny, grabieże, pożary. Ostatecznego zniszczenia dokonywali jednak zwykli ludzie, którzy wykorzystywali kamień i cegły z zamków do budowy swoich domów czy dróg. Każdy zamek do dzisiaj skrywa w mrokach historii jakąś swoją tajemnicę, która tylko czeka, aby ją odkryć…

Kamil Bazelak: Ruiny tajemniczego zamku w Ostrężniku!

Kamil Bazelak podczas swojej eskapady po średniowiecznych warowniach odwiedził rezerwat Ostrężnik, gdzie znajdują się ruiny najbardziej enigmatycznego zamku średniowiecza.

Kamil Bazelak na ruinach zamku w Okrężniku

Kamil Bazelak na ruinach zamku w Okrężniku

Ruiny zamku w Ostrężniku nie zostały do dzisiaj solidnie zbadane. To najbardziej tajemniczy zamek średniowieczny w historii Polski. Na temat budowy tego zamku nie zachowały się żadne dokumenty ani przekazy co wraz z brakiem badań archeologicznych uniemożliwia weryfikację czasu jego powstania.Niektórzy sądzą,że został wzniesiony na rozkaz Kazimierza Wielkiego, ale nie ma na to żądnych dowodów.Wątpliwości odnośnie czasu funkcjonowania tej leśnej twierdzy muszą rozstrzygnąć rzetelne badania wykopaliskowe. Z zachowanych do dzisiaj ruin wiadomo na pewno,że zamek był bardzo wysoki, gdyż resztki muru obwodowego mają około 14metrów długości i 2,2 metra grubości. Zamek w przeszłości otoczony był głęboką fosą, której pozostałość jest tam do dzisiaj. Naprawdę warto zwiedzić ruiny tej twierdzy, gdyż każdego fascynata średniowiecza czekają tam naprawdę ekscytujące chwile.

This entry was posted on czwartek, 23 sierpnia, 2012 at 11:22 and is filed under małopolskie. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.