Na terenie Polski zbudowano kilkaset zamków. Wiele z nich nie oparło się upływowi czasu, były niszczone przez rozliczne wojny, grabieże, pożary. Ostatecznego zniszczenia dokonywali jednak zwykli ludzie, którzy wykorzystywali kamień i cegły z zamków do budowy swoich domów czy dróg. Każdy zamek do dzisiaj skrywa w mrokach historii jakąś swoją tajemnicę, która tylko czeka, aby ją odkryć…

Kamil Bazelak: Średniowieczny Gród Birów!

Kamil Bazelak zwiedził średniowieczny Gród Birów!

Kamil Bazelak zwiedził średniowieczny Gród Birów!

Mniej więcej od V wieku p.n.e. górę Birów zamieszkiwała ludność kultury łużyckiej. Najazd koczowniczych plemion Scytów zmienił jednak ten obraz rzeczy. Ludność ta została wybita, a osady spalone. Na górze Birów następnie na krótko osiedlili się Wandalowie, którzy wsławili się podbojem potęgi Rzymu. Po stosunkowo krótkim pobycie na Górze Birów pozostawili po sobie liczne naczynia i  kunsztowne ozdoby z brązu, żelaza, i srebra wydobyte później przez archeologów. W VIII wieku kolejnymi osadnikami na tej górze zostali Słowianie, którzy założyli u podstawy góry cmentarzysko kurhanowe, które przetrwało do dzisiaj. W XIII wieku Gród Birów został wzmocniony wałami z drewna i kamieni. Była to fortyfikacja typowo wojskowa o czym świadczą dzisiejsze bogate znaleziska archeologiczne. Ostatecznie w połowie XIV wieku gród  spłonął podczas walk polsko-czeskich.

Gród Birów w dzisiejszym stanie to wierna rekonstrukcja średniowiecznego grodu naprawdę warta zobaczenia. Zachęcam wszystkim do obejrzenia tego miejsca.To naprawdę jedna, wielka lekcja historii.

This entry was posted on środa, 22 sierpnia, 2012 at 13:45 and is filed under śląskie. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.