Na terenie Polski zbudowano kilkaset zamków. Wiele z nich nie oparło się upływowi czasu, były niszczone przez rozliczne wojny, grabieże, pożary. Ostatecznego zniszczenia dokonywali jednak zwykli ludzie, którzy wykorzystywali kamień i cegły z zamków do budowy swoich domów czy dróg. Każdy zamek do dzisiaj skrywa w mrokach historii jakąś swoją tajemnicę, która tylko czeka, aby ją odkryć…

Kamil Bazelak: Zamek Królewski w Inowłodzu!

Kamil Bazelak na Zamku Królewskim w Inowłodziu

Kamil Bazelak na Zamku Królewskim w Inowłodziu

Inowłódź jest starą wsią, która jako osada powstała w X wieku. Znajduje się tutaj Zamek Królewski Kazimierza Wielkiego zbudowany w latach. Twierdza ta przeszła potem >na własność Jana i Abrahama Niemirów Nowodworskich herbu Nałęcz, a potem wykupił go Król Władysław Jagiełło, który rozbudował zamek. Pod koniec życia Jagiełły zamkiem rządził starosta królewski Piotr ze Strykowa. W 1458 roku właścicielem twierdzy został wojewoda mazowiecki Wincenty z Giżyc. Kolejny właściciele to Leżajscy herbu Nałęcz,  biskup wrocławski Mikołaj i kasztelan radomski Andrzej Drzewiecki. Na początku XVI wieku zamek spłonął i w 1519 roku rozpoczęto jego odbudowę, która trwała 44 lata. Ostatnimi właścicielami zamku byli Lipscy herbu Łada. W 1665 roku Szwedzi najechali na Polskę. Zamek w Inowłodziu bronił się dzielnie przez dwa lata, ale w końcu w 1657 roku  najeźdźcy zamek podminowali i wysadzili w powietrze. To przesądziło o losach warowni. Reszty zniszczeń dokonali ludzie wykorzystując kamień z murów zamkowych jako budulec. Pierwsze prace archeologiczne przeprowadzono tutaj dopiero w latach 70 XX wieku a  w 1985 odkopano tutaj 38 tysięcy wartościowych przedmiotów takich jak szkło, ceramika, militaria średniowieczne, kafle. Archeolodzy przeprowadzili również częściową rekonstrukcję zamku,aby zabezpieczyć mury zamku przed dalszym zniszczeniem. Aktualnie trwa tutaj rekonstrukcja ruin zamku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego . W następnym roku zamek ma być w końcu udostępniony dla zwiedzających.

This entry was posted on piątek, 24 sierpnia, 2012 at 20:23 and is filed under łódzkie. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.