Na terenie Polski zbudowano kilkaset zamków. Wiele z nich nie oparło się upływowi czasu, były niszczone przez rozliczne wojny, grabieże, pożary. Ostatecznego zniszczenia dokonywali jednak zwykli ludzie, którzy wykorzystywali kamień i cegły z zamków do budowy swoich domów czy dróg. Każdy zamek do dzisiaj skrywa w mrokach historii jakąś swoją tajemnicę, która tylko czeka, aby ją odkryć…

Kamil Bazelak: Zrębice i kapliczka św.Idziego

We wsi Zrębice na terenie jury krakowsko- częstochowskiej, gdzie pomiędzy rezerwatem Sokole Góry a wsią Zrębice na zielonym szlaku tzw. „Drużce św. Idziego” prowadzącej z Olsztyna do Zrębic znajduje się Kaplica Św.Idziego.

Kapliczka została zbudowana pod koniec XVI wieku i była ona wyrazem wdzięczności dla pustelnika i opata św. Idziego do którego modlili się okoliczni mieszkańcy o wstawiennictwo w walce z zarazą.
Podobno w miejscu wybudowania kapliczki objawił się modlącym ludziom właśnie św.Idzi, dlatego też postawiono tam kaplicę a w niej umieszczono obraz św.Idziego.
Na przełomie XVII i XVIII wieku dzięki proboszczowi ze Zrębic Antoniemu Jaskółowiczowi kapliczkę odremontowano i nieco powiększono. Pod koniec XVIII wieku kaplica była jednak ponownie w fatalnym stanie technicznym i dlatego ją rozebrano i ponownie zbudowano z tych samych materiałów. W takim też stanie przetrwała do dzisiaj.
We wsi Zrębice kult św.Idziego propagowany jest przez Grupę Odnowy Wsi Zrębice, która przygotowuje różne inscenizacje o życiu św.Idziego, a podczas różnych lokalnych okoliczności zapraszani goście częstowani są podpłomykami św. Idziego, które przygotowują miejscowe gospodynie.

This entry was posted on niedziela, 23 września, 2012 at 11:18 and is filed under śląskie. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.