Na terenie Polski zbudowano kilkaset zamków. Wiele z nich nie oparło się upływowi czasu, były niszczone przez rozliczne wojny, grabieże, pożary. Ostatecznego zniszczenia dokonywali jednak zwykli ludzie, którzy wykorzystywali kamień i cegły z zamków do budowy swoich domów czy dróg. Każdy zamek do dzisiaj skrywa w mrokach historii jakąś swoją tajemnicę, która tylko czeka, aby ją odkryć…

Archive for Sierpień, 2012

 

Kamil Bazelak: Zamek w Pilicy

30 sierpnia, 2012Posted by kamil

Zamek w Pilicy najprawdopodobniej wybudowano na przełomie XIII i XIV wieku. Nie wiadomo dokładnie przez kogo. Jedynym pewnikiem jest to, że już w XIV wieku twierdza należała do rodu Toporczyków, którzy mieli również zamek w Smoleniu. Toporczykowie od nazwy miejscowości zmienili nazwisko na Pileccy. W 1569 roku Wojciech Padniewski herbu Nowina odkupił od Pileckich całą […]

Kamil Bazelak: Zamek Tenczyn w Rudnie

29 sierpnia, 2012Posted by kamil

We wsi Rudno położonej niedaleko wsi Tenczynek, stoi średniowieczny Zamek Tenczyn. Pierwsza oficjalna wzmianka o Zamku Tenczyn pochodzi z 1308 roku i jest to dokument wydany przez króla Władysława Łokietka. Sam zamek początkowo drewniany zbudował około 1319 roku kasztelan krakowski Nawój z Morawicy. Drewniana warownia została przebudowana przez jego syna  Jędrzeja Nawoja i w ten […]

Kamil Bazelak: Ruiny zamku w Rabsztynie

28 sierpnia, 2012Posted by kamil

Kamil Bazelak zawitał do pięknej miejscowości Rabsztyn niedaleko Olkusza, gdzie na malowniczym wzniesieniu znajdują się ruiny zamku rycerskiego. Zamek w Rabsztynie powstał w XIII wieku i był początkowo drewniany, jednakże w XIV wieku na rozkaz Kazimierza Wielkiego na jego miejscu została wybudowana murowana warownia. Pod koniec XIV wieku właścicielem zamku został bliski współpracownik króla Jagiełły […]

Kamil Bazelak: Ruiny zamku w Besiekierach

26 sierpnia, 2012Posted by kamil

We wsi Besiekiery w gminie Grabów niedaleko Łęczycy, znajdują się ruiny murowanej warowni.

Kamil Bazelak: Ruiny zamku w Wyszynie

26 sierpnia, 2012Posted by kamil

Zamek w Wyszynie został zbudowany Grodzieckich herbu Dryja w połowie XVI wieku. Na zamku gościł między innymi król Stefan Batory, który zatrzymał się tutaj, aby wziąć udział w polowaniu. W XVII wieku po śmierci  ostatniego z dziedziców rodu Grodzieckich Adama Grodzieckiego  zamek stał się własnością rodu Gurowskich herbu Wczele. Kolejnym władcą warowni w Wyszynie stał […]

Kamil Bazelak: Ruiny zamku w Kole

25 sierpnia, 2012Posted by kamil

Zamek w Kole został zbudowany w połowie XIV wieku na rozkaz Kazimierza Wielkiego. Kazmierz Wielki przyjmował tutaj poselstwo tajnej organizacji szlachty z ziemi chełmińskiej tzw. Związku Jaszczurzego walczącej z uciskiem Krzyżaków. Po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem zamek ten pełnił ważną rolę strategiczną i podejmowano w nim szereg ważnych decyzji rzutujących na dalszą wojnę z Krzyżakami.W […]

Kamil Bazelak: Ruiny zamku w Borysławicach Zamkowych

25 sierpnia, 2012Posted by kamil

W miejscowości Borysławice Zamkowe,znajdują się ruiny gotyckiego zamku. Zamek w Borysławicach Zamkowych został wybudowany przez prymasa Wojciecha Jastrzębca, arcybiskupa gnieźnieńskiego w 1425 roku. Podobno w tej twierdzy prymas ulokował swój olbrzymi majątek, który został mu potem skradziony przez stryjecznego wnuka Dziersława z Rytwian. W późniejszych czasach warownia wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli. Rządziły nią rodziny Russockich, […]

Kamil Bazelak: Zamek Królewski w Inowłodzu!

24 sierpnia, 2012Posted by kamil

Inowłódź jest starą wsią, która jako osada powstała w X wieku. Znajduje się tutaj Zamek Królewski Kazimierza Wielkiego zbudowany w latach. Twierdza ta przeszła potem >na własność Jana i Abrahama Niemirów Nowodworskich herbu Nałęcz, a potem wykupił go Król Władysław Jagiełło, który rozbudował zamek. Pod koniec życia Jagiełły zamkiem rządził starosta królewski Piotr ze Strykowa. […]

Kamil Bazelak: Ruiny zamku w Smoleniu

23 sierpnia, 2012Posted by kamil

-Pierwsza wzmianka historyczna na temat tego zamku pojawiła się w 1394 roku. >Wybudowany został najprawdopodobniej przez Ottona z Piliczy w połowie XIV wieku i był siedzibą rodu Toporczyków-Pileckich. Od 1414 roku zamkiem władał Jan z Pilczy herbu Leliwa, dzięki czemu na blisko 200 lat warownia rządzona była przez Leliwitów-Pileckich. W 1570 roku ostatni z rodu […]

Kamil Bazelak: Zamek w Pieskowej Skale

23 sierpnia, 2012Posted by kamil

Pierwsza wzmianka historyczna o tej warowni pojawiła się w 1315 roku. Zamek powstał na rozkaz króla Kazimierza Wielkiego jak kolejna twierdza na szlaku Orlich Gniazd. Od 1377 roku przez kolejne niemal 300 lat należał do rodu Szafrańców, którzy z zamku zrobili punkt wypadowy z którego wyruszali, aby grabić i mordować kupców. W 1484 roku Krzysztof […]