Na terenie Polski zbudowano kilkaset zamków. Wiele z nich nie oparło się upływowi czasu, były niszczone przez rozliczne wojny, grabieże, pożary. Ostatecznego zniszczenia dokonywali jednak zwykli ludzie, którzy wykorzystywali kamień i cegły z zamków do budowy swoich domów czy dróg. Każdy zamek do dzisiaj skrywa w mrokach historii jakąś swoją tajemnicę, która tylko czeka, aby ją odkryć…

Archive for Wrzesień, 2012

 

Kamil Bazelak: Tajemnicza wieża między Białym Kościołem a Wielką Wsią

23 września, 2012Posted by kamil

Jadąc trasą  Olkusz – Kraków w okolicach Białego Kościoła i Wielkiej Wsi po lewej stronie można zobaczyć tajemniczą wieżę. W pierwszej chwili myślałem, że to pozostałość jakieś strażnicy obronnej, jednakże po bliższym przyjrzeniu się stwierdziłem, że wygląda jak wapiennik, czyli piec wapienniczy służący do wypalania wapna i skał wapiennych. Pierwsze piece szybowe  tego rodzaju znane […]

Kamil Bazelak: Zrębice i kapliczka św.Idziego

23 września, 2012Posted by kamil

We wsi Zrębice na terenie jury krakowsko- częstochowskiej, gdzie pomiędzy rezerwatem Sokole Góry a wsią Zrębice na zielonym szlaku tzw. „Drużce św. Idziego” prowadzącej z Olsztyna do Zrębic znajduje się Kaplica Św.Idziego. Kapliczka została zbudowana pod koniec XVI wieku i była ona wyrazem wdzięczności dla pustelnika i opata św. Idziego do którego modlili się okoliczni […]

Kamil Bazelak: Zamek w Oporowie

20 września, 2012Posted by kamil

We wsi Oporów nieopodal Kutna, w malowniczym, krajobrazowym parku z 1840 roku znajduje się jeden z najlepiej zachowanych zamków w Polsce. Zamek w Oporowie został wybudowany na sztucznej wyspie pośrodku jednej z odnóg rzeki Słudwi w latach 1434-1449 przez biskupa kujawskiego Władysława Oporowskiego, który zarządzał później twierdzą, aż do 1453 roku. Do rodu Oporowskich herbu […]

Kamil Bazelak: Ruiny zamku w Sochaczewie

18 września, 2012Posted by kamil

Pierwotnie w Sochaczewie w XII wieku wybudowano drewniano-ziemny gród. W 1286 roku gród został zniszczony przez najazd litewsko-ruski, co spowodowało, że teren dawnego grodu przez około 60 lat był niezamieszkany. Pod koniec życia księcia rawskiego Siemowita II około 1345 rok, na jego rozkaz w miejsce zniszczonego grodu zbudowano murowany zamek. j W 1377 roku Siemowit […]

Kamil Bazelak: Zamek w Sobocie

13 września, 2012Posted by kamil

Kamil Bazelak zawitał tym razem do wsi Sobota, gdzie na terenie tamtejszego parku znajduje się XV wieczny zamek i renesansowy Dwór Zawiszów W parku w Sobocie znajduje się murowany dwór, który kryje w swoje niezwykłą tajemnicę. Archeolodzy bowiem zidentyfikowali na jego terenie pozostałości zamku z XV wieku (wieża z narożnymi przyporami), który został zbudowany przez […]

Kamil Bazelak: Zamek w Rawie Mazowieckiej

7 września, 2012Posted by kamil

Zamek w Rawie Mazowieckiej został zbudowany przez Kazimierza Wielkiego, chociaż były też przesłanki, aby sądzić, iż fundatorem twierdzy był książę mazowiecki Siemowit III. Jednakże historycy bardziej pod uwagę biorą zapiski Jana Długosza, który wspomina właśnie o królu Kazimierzu Wielkim jako o jego twórcy. Zamek przez długi czas był twierdzą obronną  księstwa czerskiego,  płockiego, a potem księstwa […]

Kamil Bazelak: Zamek Dunajec w Niedzicy

5 września, 2012Posted by kamil

We wsi Niedzica-Zamek, gdzie na prawym brzegu Jeziora Czorsztyńskiego znajduje się średniowieczny Zamek Dunajec. Zamek w Niedzicy został najprawdopodobniej wybudowany pod koniec XIII lub na początku XIV wieku przez Rykolfa Berzeviczego ze Strążek. W dokumentach historycznych pierwsza wzmianka o tej warowni pochodzi z 1325 roku. Należała ona wtedy do Jana i Rykolfa z Brzozowicy wnuków […]

Kamil Bazelak: Straznica obronna w Łutowcu

3 września, 2012Posted by kamil

Jeżdżąc po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej natknąłem się na pozostałości zamku znajdujące się we wsi Łutowiec. Sama wieś istnieje od XIV wieku i wcześniej nazywała się Oltowiec lub Holtowiec. Powstanie strażnicy obronnej w Łutowcu jest niemal tak tajemnicze jak historia Zamku w Okrężniku. W żadnych dokumentach historycznych nie ma najmniejszej wzmianki na ten temat. Prawdopodobnie […]

Kamil Bazelak: Ruiny zamku w Ojcowie

2 września, 2012Posted by kamil

Zamek w Ojcowie został zbudowany w XIV wieku na rozkaz króla Kazimierza Wielkiego. Nazwa zamku „Ociec” została nadana przez króla na pamiątkę walki o tron i tułaczki jego ojca Władysława Łokietka, który ukrywał się w jednej z okolicznych jaskiń. Na XIV wieku wielu było właścicieli Zamku w Ojcowie. Władali nim między innymi: Warszyccy, Męcińscy,Morscy, Zaklika, […]

Kamil Bazelak: Zamek w Korzkwi

2 września, 2012Posted by kamil

W małopolskiej wsi Korzkiew, znajduje się piękny XIV wieczny zamek. W 1352 roku Jan herbu Syrokomla kupił wzgórze Korzkiew na którym wybudował murowany zamek. Nie przypadkiem jest więc to, że potomkowie fundatora zamku zaczęli się nazywać Korzekwiccy. Był to ród, który dał wiele wybitnych postaci między innymi wnuka Jana Syrokomli – Zaklika, który zapisał się […]