Na terenie Polski zbudowano kilkaset zamków. Wiele z nich nie oparło się upływowi czasu, były niszczone przez rozliczne wojny, grabieże, pożary. Ostatecznego zniszczenia dokonywali jednak zwykli ludzie, którzy wykorzystywali kamień i cegły z zamków do budowy swoich domów czy dróg. Każdy zamek do dzisiaj skrywa w mrokach historii jakąś swoją tajemnicę, która tylko czeka, aby ją odkryć…

Kamil Bazelak: Kościół św. Mikołaja w Przyrowie

Kościół Św.Mikołaja niegdyś zlokalizowany był na gruntach nie istniejącej już dzisiaj wsi Komorowo wchodzących ówcześnie w skład Przyrowa, który prawa miejskie otrzymał w 1365 roku na mocy przywileju Króla Kazimierza Wielkiego. Dzisiaj Przyrów jest wsią. Kościół Św.Mikołaja wybudowano na przełomie XV i XVI wieku. Początkowo był on drewniany. Kościół w obecnym stanie został wybudowany w XVII wieku (prawdopodobnie przed 1655 rokiem), za czym przemawia bryła kamienna i rzut budowli, jak też wystrój wnętrza w postaci XVII wiecznej polichromii w podniebieniu kopuły. Polichromia z przedstawieniami Jezusa w Ogrójcu, ukrzyżowania oraz biskupa leżącego na łożu, znajdowała się także na ścianach prezbiterium, została jednak usunięta z niezrozumiałych przyczyn w 1960 roku.
Kościół zlokalizowany jest około 1, 5 km od Przyrowa, orientowany, jednonawowy, murowany z kamienia wapiennego, bez podpiwniczenia. Dach pokryty jest gontem. Kościół ma czterokondygnacyjną, oszkarpowaną w narożach wieżę, pokrytą namiotowym dachem zwieńczonym ośmioboczną latarnią.

This entry was posted on sobota, 30 stycznia, 2021 at 10:32 and is filed under śląskie. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.