Na terenie Polski zbudowano kilkaset zamków. Wiele z nich nie oparło się upływowi czasu, były niszczone przez rozliczne wojny, grabieże, pożary. Ostatecznego zniszczenia dokonywali jednak zwykli ludzie, którzy wykorzystywali kamień i cegły z zamków do budowy swoich domów czy dróg. Każdy zamek do dzisiaj skrywa w mrokach historii jakąś swoją tajemnicę, która tylko czeka, aby ją odkryć…

Kamil Bazelak: Ruiny zamku w Bolesławcu

Kamil Bazelak tym razem zawitał do powiatu wieruszowskiego, gdzie między Wieruszowem a Wieluniem leży malownicza miejscowość Bołesławiec. Tam nad rzeką Prosną stoją ruiny średniowiecznego zamku.

-Zamek w Bolesławcu powstał w XIII wieku, a jego fundatorem był książę kaliski Bolesław Pobożny. Od jego imienia imienia nazwano w 1266 roku miejscowość, w której zbudowano tą warownię – powiedział Kamil Bazelak- Zadaniem zamku było strzeżenie przeprawy przez rzekę Prosnę na pograniczu ziemi rudzkiej, ziemi ostrzeszowskiej i Śląska. W XIV wieku na rozkaz króla czeskiego Jan Luksemburskiego,po zawarciu tzw. traktatów wyszehradzkich zamek w Bolesławcu został zniszczony.
Kazimierz Wielki, który zawarł wtedy ugodę z czeskim monarchą nie dotrzymał jej i wybudował na terenie Bolesławca nowy zamek. Stało się to w latach 1336-1338.
W 1370 roku Bolesławiec król Ludwik Węgierski przekazał zamek w Bolesławcu jako w lenno księciu opolskiemu Władysławowi II. Już 20 lat później w czasach Władysława Opolczyka, zamek bardzo rozbudowano.
W 1391 roku król Władysław Jagiełło jako nowy król polski rozpoczął wojnę z Władysławem Opolczykiem w celu odzyskania od niego polskich ziem i zamków. Podczas niemal 10 letnich walk większość warowni Opolczyka została zdobyta, jednakże rycerze Króla Jagiełły nie potrafili pochwalić się podbojem zamku w Bolesławcu, mimo użycia specjalnie sprowadzonej w tym celu z Krakowa bombardy. Twierdza przeszła na rzecz korony dopiero w 1401 roku, po śmierci Opolczyka.
Niemal wiek później zamek w Bolesławcu znów oparł się atakom tym razem sił węgierskich, które go bezskutecznie oblegały. Było to w 1474 roku, podczas walk o koronę czeską pomiędzy Jagiellonami a królem węgierskim Maciejem Korwinem.
W latach 1625-1628 starosta bolesławiecki Kasper Denhoff przebudował zamek,a w środku niego postawił rezydencję starostów w stylu barokowym.
W 1655 roku zamek w Bolesławcu został zdobyty przez szwedzkie wojska Karola X Gustawa. Rok później, bo w 1656 roku bronili się w nim z kolei Szwedzi, którzy poddali się po tygodniu walk z Polakami.
Zamek bolesławiecki został bardzo poważnie zniszczony podczas Potopu Szwedzkiego. Misji jego odbudowy podjął się starosta Jan Szczęsny Radziejowski, jednak już w 1704 r. doszło jednak do kolejnego i ostatecznego tym razem zniszczenia zamku przez Szwedów podczas wojny północnej.

-Polecam wszystkim odwiedzenie Bolesławca. To naprawdę piękna miejscowość, którą można podziwiać stojąc na szczycie baszty należącej do zamku w Bolesławcu.Baszta nie zawsze jest udostępniona dla turystów, wejście pod drabinach nie należy też do najłatwiejszych,ale warto tam się wdrapać, aby zobaczyć niesamowity krajobraz i poczuć to samo, co musieli czuć niegdyś średniowieczni wartownicy– powiedział Kamil Bazelak.

This entry was posted on niedziela, 28 lipca, 2013 at 19:15 and is filed under łódzkie. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.