Na terenie Polski zbudowano kilkaset zamków. Wiele z nich nie oparło się upływowi czasu, były niszczone przez rozliczne wojny, grabieże, pożary. Ostatecznego zniszczenia dokonywali jednak zwykli ludzie, którzy wykorzystywali kamień i cegły z zamków do budowy swoich domów czy dróg. Każdy zamek do dzisiaj skrywa w mrokach historii jakąś swoją tajemnicę, która tylko czeka, aby ją odkryć…

Kamil Bazelak: Ruiny zamku w Wyszynie

Kamil Bazelak na ruinach Zamku w Wyszynie

Kamil Bazelak na ruinach Zamku w Wyszynie

Zamek w Wyszynie został zbudowany Grodzieckich herbu Dryja w połowie XVI wieku. Na zamku gościł między innymi król Stefan Batory, który zatrzymał się tutaj, aby wziąć udział w polowaniu. W XVII wieku po śmierci  ostatniego z dziedziców rodu Grodzieckich Adama Grodzieckiego  zamek stał się własnością rodu Gurowskich herbu Wczele. Kolejnym władcą warowni w Wyszynie stał się  kasztelan poznański Melchior Gurowski, który dokonał znacznej przebudowy zamku. Zamek oparł się Szwedom, ale uległ  poważnemu zniszczeniu podczas konfederacji barskiej, kiedy Rosjanie wysadzili zbrojownię na zamku. Ostatnim władcą twierdzy był kasztelan poznański Rafał Gurowski, którego syn został aresztowany za udział w Insurekcji Kościuszkowskiej i pozbawiony wszelkich dóbr jakie miał dziedziczyć po ojcu. Zamek od  1781 był całkowicie opuszczony i popadał w ruinę. Mieszkańcy okolicznych wsi wykorzystywali głazy,cegły do budowy swoich domów i budynków gospodarczych. Ostatecznej rozbiórki dokonano w XIX wieku. W chwili obecnej  ruiny warowni  to  jedna z zamkowych baszt i pozostałości drugiej. Dzięki pracą archeologicznym odkryto jednak  fundamenty domów należących do zamku. Dzięki uprzejmości właściciela  można zwiedzić pozostałości zamku i zrobić pamiątkowe zdjęcia.

This entry was posted on niedziela, 26 sierpnia, 2012 at 01:14 and is filed under wielkopolskie. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.