Na terenie Polski zbudowano kilkaset zamków. Wiele z nich nie oparło się upływowi czasu, były niszczone przez rozliczne wojny, grabieże, pożary. Ostatecznego zniszczenia dokonywali jednak zwykli ludzie, którzy wykorzystywali kamień i cegły z zamków do budowy swoich domów czy dróg. Każdy zamek do dzisiaj skrywa w mrokach historii jakąś swoją tajemnicę, która tylko czeka, aby ją odkryć…

Kamil Bazelak: Zamek w Rawie Mazowieckiej

Zamek w Rawie Mazowieckiej został zbudowany przez Kazimierza Wielkiego, chociaż były też przesłanki, aby sądzić, iż fundatorem twierdzy był książę mazowiecki Siemowit III. Jednakże historycy bardziej pod uwagę biorą zapiski Jana Długosza, który wspomina właśnie o królu Kazimierzu Wielkim jako o jego twórcy.
Zamek przez długi czas był twierdzą obronną  księstwa czerskiego,  płockiego, a potem księstwa rawskiego. W1462 roku od kiedy księstwo rawskie wcielono do Polski zamek został również przyłączony do Korony Królestwa Polskiego. W 1507 roku doszło do wielkiego pożaru, który zniszczył zarówno miasto Rawę jak i zamek. Odbudowa twierdzy rozpoczęła się dopiero dwa lata później i trwała, aż do 1519 roku. Przy okazji dokonano też modernizacji całej warowni.
W 1562 roku król Zygmunt August ustanowił tak zwany podatek kwarciany, który musiała płacić ludność na utrzymanie wojska. Z uwagi na walory obronne twierdzy skarb ten przechowywany był na terenie zamku. Przy okazji utworzono tutaj więzienie w którym przebywali między innymi: Krzysztof Książe Maklenburgii, ataman kozacki  Iwan Podkowa , syn Karola IX- Karol Gildenhielm i wódz szwedzki Jakub de la Gardie.
Podczas najazdu szwedzkiego na Polskę agresorzy zemścili się za przetrzymywanie ich wodza i w 1656 roku zniszczyli miasto i zamek, który wysadzono wtedy w powietrze. Po wycofaniu się Szwedów zamek częściowo odbudowano. W 1656 roku podczas rokoszu Lubomirskiego w zamku przebywał król Jan Kazimierz, a pod zamkiem stacjonowały jego wojska. W 1702 roku Polskę ponownie najechali Szwedzi i po raz kolejny zniszczyli zamek i miasto. W 1776 roku Sejm Polski wydał uchwałę o odbudowie zamku. Zadania tego podjął się starosta Feliks Lanckoroński, który swoją pracę wykonał nienależycie, gdyż w 1794 roku zamek został opuszczony przez ostatnich mieszkańców, a później na polecenie pruskich zaborców zamek rozebrano,a jego cegły wykorzystano do budowy domów w Rawie.
W 1820 roku utworzono Królestwo Polskie i wstrzymano rozbiórkę zamku. Ocalała jednak z niego tylko jedna wieża, która w 1859 roku została dodatkowo zniszczona przez piorun.W latach 1954-58  przeprowadzono na terenie zamku prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne.W dniu dzisiejszym mieści się tutaj muzeum w którym prezentowane są ekspozycje: Sala rycerska, Zamki obronne na Mazowszu Zachodnim, Zamek Książąt Mazowieckich w Rawie i zdjęcia Jerzego Koprowskiego.

This entry was posted on piątek, 7 września, 2012 at 12:08 and is filed under łódzkie. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.